Vranov_MaloskalskoJizera_Zluta Plovárna_Mala SkalaHP_infocentrum_maloskalsko_wDlaskuv statek_MaloskalskoZimni krajina na MaloskalskuVranov_MaloskalskoJizera_Zluta Plovárna_Mala SkalaHP_infocentrum_maloskalsko_w

Výlety na kánoích a rafting na Jizeře

Půjčte si plavidlo na Žluté plovárně na Malé Skále a po Jizeře se budete plavit se všemi potřebnými informacemi, kde vystoupit nebo kde se třeba dobře najíst.

1 den na Jizeře - Splutí ze Spálova do Dolánek

Mezi 9:00 - 9:30 ráno vám budou dovezeny předem objednané lodě do Spálova, nedaleko od Železného Brodu a přímo na soutoku Jizery s Kamenicí. Po 1km vás čeká kajakářské "Paraplíčko", kde Jizera teče trochu rychleji. Po chvilce dorazíte do Železného Brodu, kde přenesete po levém břehu loď a pokračujete dále za jezem. Ve Splzově čeká další překážka. Máte 2 možnosti - buď poplujete náhonem s tím vědomím, že budetete delší vzdálenost přetahovat loď, ale nebudete mít problém s nedostatkem vody nebo poplujete korytem řeky, kde je vody méně, ale přetahování těžkých lodí bude krátké. Když dorazíte na Malou Skálu, zastavíte se a na informacích, kde zaplatíte vaši objednávku. Při této příležitosti se můžete občerstvit v místním bufetu a pokračovat v cestě. Po překonání jediného sjízdného jezu a po 2 km jízdy na vás po pravé straně čeká přístaviště Penzionu v Křížkách, kde vám nabídnou občerstvení. Po doplutí do Dolánek před gumový jez vystoupíte po kamenných schodech vpravo, loď vytáhnete na břeh i ostatní materiál (pádla, vesty, barely), tady si od vše převezme obsluha půjčovny. 

Pujcovna_lodi_Zluta_plovarna_Cesky_raj_2

1 den na Jizeře - Splutí z Malé Skály do Příšovic

Mezi 9. a 10. hodinou ranní vyrážíte ze Žluté plovárny. Budete vybaveni pádly, vestami a barely na věci. Hned na začátku vás čeká jediný sjízdný jez široko daleko, doporučujeme se nejdříve rozpádlovat na klidné vodě nad jezem. Pokud si na jez nevěříte, není problém přetáhnout loď po levém břehu a nasednout až pod jezem. Po 2-3km dorazíte do přístavu Penzionu v Křížkách, kde si můžete dát jídlo a občerstvit se nápoji. Poté pokračujete do Dolánek, kde se opět můžete zastavit v občerstvení na něco malého k snědku či pití a pokračovat v cestě. Najedete do levého ramene řeky, kde na pravou stranu vytáhnete lodě před jezem a pod jez je zase spustíte. Další jez vás čeká po několika málo kilometrech v Turnově, který opět nelze sjet, je nutné loď přenést. Po projetí Turnovem dorazíte do Přepeř nad jez, kde je občerstvení Autobus. Odtud to je do cíle už jen 2km, proto je vhodné zavolat na Žlutou plovárnu, aby pro vás vyrazilo auto. Cíl poznáte tak, že podjedete malý silniční mostek na jedno vozidlo, vystoupíte hned za ním vpravo a čekáte na odvoz.

2 a více dní na Jizeře

Na Jizeře lze strávit i více dní. Startovní stanice může být v tomto případě buď Spálov nebo Žlutá plovárna na Malé Skále. Zároveň je v nabídce i ubytování pro vodáky a to buď ve vodácké ubytovné U Tlusťocha (v případě cesty ze Spálova) nebo v Penzionu v Křížkách (několik kilometrů po proudu řeky z Malé Skály). Využít můžete i vodácký Kemp v Dolánkách.

Na 2 a více dnů lze počítat s cílovou stanicí Příšovice nebo i dále do Březiny, Mnichova Hradiště, Bakova nad Jizerou a taky až do Mladé Boleslavi (spíše už na třídenní výlet). Pokud máte rádi extrém, lze dohodnout vaše vyzvednutí i dále po toku řeky Jizery (standartně se to dále jak do Mladé Boleslavi nejezdí, ale po dohodě je možné vše). Na cestu jste vždy vybaveni pádly, vestami i barely na suché věci. Při předávání lodí je vám podrobně vysvětlena trasa s poukázáním na všechny obtížnější úseky nebo na místa, kde je třeba dbát na zvýšenou opatrnost.

Pujcovna_lodi_Zluta_plovarna_Cesky_raj_3

Delší výlety na lodích jsou nejlepší ve skupinách :)

Otevírací doba infocentra

 

květen, září

so, ne 9:00 - 18:00

červen

pá - ne 9:00- 18:00

červenec - srpen

po - ne 9:00 - 18:00

Těšíme se na Vás!

 


Změny otevírací doby podle počasí nebo po telefonické domluvě.

Kde nás najdete

Novinkyadresa
Malá Skála, Labe 687, 468 22 Železný Brod

odpovědná osoba: Tomáš Koudelka
info@infocentrum-maloskalsko.cz

sledujte nás

obázek obázek
© 2024 SUNDISK s.r.o. Všechna práva vyhrazena